KERES-KÍNÁL KÖZÖSSÉG
EMAIL-MARKETING SZOLGÁLTATÁSRA
ÉPÜLŐ TÖBBSZINTŰ PARTNERPROGRAM.
CSATLAKOZZ TE IS, ÉS ÉLVEZD A HASZNÁT!
ÉPÍTSÜK FEL KÖZÖSEN A VILÁG LEGNAGYOBB JÖVEDELEMTERMELŐ KÖZÖSSÉGÉT, mely
egyben az AFP ötödik vonala

 
 
 
 
 

      

   

   

 

 


A KERES-KÍNÁL KÖZÖSSÉG (Röviden: KKK) Működési szabályzata.

 

Az KKK, működését tekintve, e-mail útján közvetített, reklám Kampány szolgáltatásra szerveződő , különálló hálózati közösség....
A Közösség az Anyagi Függetlenség Programunk 5-dik vonala

 


A Működési szabályzat a Balogh Zoltán tulajdonát képező PARTNER Reklámiroda teljes szolgáltatási termékeire épülő hálózatok kiszolgálására és a KKK hálózat hirdetési szolgáltatására érvényes.

 

A KKK hálózat tulajdonosa Balogh Zoltán egyéni vállalkozásának reklám tevékenységet folytató ágazata. Melynek a neve: PARTNER Reklám iroda.

 

Vállalkozói engedély száma: ES-292838  Adó száma: 64442499-1-39 , Nyilvántartási száma: 9316590,    
Székhelye: 8230 Balatonfüred Bajcsy Zsilinszky u. 45.
Bankszámla száma:
Balogh Zoltán : 
11600006-00000000-31861681

A PRI Központ székhelye: 8230 Balatonfüred Noszlopi Gáspár u. 16/C fsz-2 

A PRI Központ bankszámla száma :
OTP: Balogh Sándorné : 11773487-01052055
 

Paypal számla: sitemlmkozpont@gmail.com
Számla tulajdonos: Balogh Zoltán


Az KKK Hálózat működését  Balogh Sándorné, a ( Partner Reklámiroda  ügyvezetője) végzi, megbízva, annak minden kötelezettségével és jogának gyakorlásával.

A Regisztráló megrendelheti a szolgáltatást ajánlói hálózat nélkül is.

Ebben az esetben a reklámkampány egy éves időszakra szól..... Kampányonként 2.540.-Ft árban.

A KKK-ban Regisztrált hálózati Taggá válik az a cég, vagy cselekvőképes nagykorú személy, aki megrendeli,  befizeti a KKK szolgáltatásának díját, mely egyben a hálózati jutalék jogosultságot is biztosítja a számára.

 

A KKK három szinten épül.

1.- Alap szint : díja: 1270.-Ft, mely egy éves időtartamra szól, és 1 reklámkampány lehetőségére ad fedezetet.

2.- A KKK Közép szint: díja: 10.160.-Ft, mely egy éves időtartamra szól, és 10 reklámkampány lehetőségére ad fedezetet. 

3.- Felső szint: Ezen a szinten a közép szintű szolgáltatás havi előfizetőre változik, éves díjfizetés befizetésével: 121.920.-Ft

A csatlakozó tag szabadon eldöntheti, hogy csatlakozáskor melyik szintre csatlakozik…..
 

Ha az alap szintre csatlakozik, szabadon eldöntheti, hogy bármikor tovább lép a fentebbi szintekre.

Ha valamelyik magasabb szintre csatlakozik, akkor az alatta levő szintre, vagy szintekre is besorolásra kerül automatikusan.

 

A KKK tag INGYEN részesül a hálózat szervezését kiszolgáló szoftver használatában.

A KKK üzemeltetője, tekintettel a szolgáltatás egyediségére
és különlegességére, óriási, akár több milliós létszámú közösség létrehozására tesz kísérletet...

Ezért mindazoknak, akik részt vesznek a közösség szervezésében, az alábbi jövedelemtermelő mechanizmusok biztosítják a jövedelmeket:
 

1.- Az alap szintre csatlakozók számára a befizetett díjból 600.-Ft egy 5 láb szélességű, és 7 szint mélységű jutalékgyűjtő csoport épül, az alábbi táblázat szerint:

 

 

Szintek

 

tagok száma 

 

szintenkénti Jutalék/fő

 

összes jutalék

I

5

100

500.-

II

25

100

2500.-

III

125

100

12500.-

IV

625

100

62500.-

V

3125

100

312500.-

VI

15635

50

781750.-

VII

78125

50

3906250.-

Összesen

 

 

5.078.500.-

 

   

2.- A Közép szintre csatlakozók számára a befizetett díjból 3000.-Ft egy 10 láb szélességű, és 5 szint mélységű jutalékgyűjtő csoport épül, az alábbi táblázat szerint:

 

 

Szintek

 

tagok száma 

 

szintenkénti Jutalék/fő

 

összes jutalék

I

10

600.-

6.000.-

II

100

600.-

 

60.000.-

III

1000

600.-

 

600.000.-

IV

10000

600.-

 

6.000.000.-

V

100000

600.-

 

60.000.000.-

 

 

Össz:111.110.-fő

 

 

66.666.000.-


afiliate jutalék

 

4000.-/ajánlott fő

 

 

 

A táblázat azt mutatja, hogy a befizetett teljes díjból 7000.-Ft képezi a hálózati jutalék alapját.

 

Ebből 3000.-Ft elosztása 5 mélységben történik, egységesen
600.-Ft
-jával.

 

Ezt az összeget a KKK tagunk, minden hozzá csatolt új csatlakozó után megkapja, függetlenül attól, hogy ajánlotta-e az új csatlakozót, vagy nem.

 

Ha a csatlakozó az Ő ajánlására csatlakozik, akkor az ajánló további 4000.-Ft ajánlói bónusz jutalékot kap, minden általa csatolt új tag után.
Így jutalmazzuk azt, aki aktívan részt vesz a terjesztői  munkánkban.
Ez az összeg, tehát 4000.-Ft szerzési jutalékká (affiliate)minősül, és azonnal kifizetésre kerül.

Az első hálózati jutalékot, a minimál kifizetési összeg 15.000.-Ft meglétét követően, kizárólag utalással fizetjük ki.

Követve a PRI hálózatainak körforgásos rendszerét, a KKK-ban is alkalmazzuk azzal a különbséggel, hogy a visszacsatlakozási lehetőséget választhatóvá tesszük.....Nem történik automatikusan...
 
A visszacsatlakozó új azonosítóval, új besorolást kap, a KKK hálózat aktuális üres pozíciójába...
Az új azonosítóhoz tartozó csoportnál már nem kell újra ajánlásos tevékenységet folytatni, mert a visszacsatlakozók sorban haladva csatlakoznak az Ő pozíciójához is.....

Az visszacsatlakozási lehetőség akkor nyílik, amikor a KKK tag megújítja a tagságát, az adott szinten, az adott szolgáltatás díjának befizetésével: Alap szint: évenként 1.270.-Ft. Közép szint: évenként: 10.160.-Ft. Felső szint: évenként
121.920.-Ft.


A KKK tagnak a visszacsatlakozáskor is lehetősége van új tagok meghívására, de mindaddig, míg az előző csoportja ki nem épül, minden új csatlakozó mindenkor az éppen aktuálisan épülő csoportjához kerül besorolásra.

 

Kötelezettségek:
A Tag megrendelésével kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és megértette a működési szabályzatban foglaltakat.
Továbbá tudomásul veszi, hogy e-mail forgalma jelentősen megnövekedhet. a Tagság üzleti ajánlatai miatt, amiket a KKK Központ (Röviden: Központ) küld az email címére.

A tag tudomásul veszi, hogy a KKK hálózat üzemeltetője a szabályzatot bármikor megváltoztathatja, módosíthatja
a tagok előzetes értesítése nélkül.

A KKK Tag saját maga felel az általa reklámozott üzleti lehetőség és más hirdetések tartalmáért, valódiságáért.

Etikátlan viselkedés, a KKK és a Központ jó hírének csorbítása, vagy törvénybe ütköző cselekedetek miatt a Központ jogosult a Vétkes Tag részére a szolgáltatást beszüntetni, és a regisztrációját további kifizetések nélkül, törölni.

Ezzel elvész minden, a KKK Hálózat-hoz, és a teljes jövedelemtermelő rendszerhez kapcsolódó joga.
A tag hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott adatait a rendszer üzemeltetője munkája során nyilvántartsa, kezelje, használja, továbbá a jelszóval védett csoportlistán feltüntesse.

A KKK tag bármikor, minden indoklás nélkül kérheti a tagságának törlését.
Törlési kérelmét a partnerreklamiroda@gmail.com email címre kell elküldenie.
Törlési kérésének tartalmaznia kell a nevét, és azt az e-mail címet, amit a megrendelőjében megadott, és a Központtól kapott KKK azonosítóit.
Amennyiben a törlési kérelem a regisztrációt követő 30 napon belül történik, akkor a befizetett díj visszafizetésre kerül, ha az 1270.-Ft összeget meghaladja.....
A központ a visszafizetést, a felmondás napjától számított 30 napon belül köteles teljesíteni.
Ha a tag az első hónapban igénybe vette a szolgáltatást, akkor a visszafizetendő összegből annak a díja levonandó...
A regisztrációt követő 30 nap utáni törlési kérelem esetén nem történik kifizetés.....


  A  központ és a partnerei felelőssége.

 

1. PRI, mint a KKK Hálózat üzemeltetője, garanciát vállal arra, hogy mindenkor az üzleti szabályzatnak megfelelően jár el.

 

2.   PRI a hálózat  üzletvitelét mindenkor úgy alakítja, hogy az összhangban legyen az KKK Hálózat tagjainak, üzleti érdekeivel.

   

3.   A KKK hálózat tagjainak kötelessége az üzleti szabályzat betartásával tevékenykedni, a központ érdekeit és jó hírnevét védeni. Ha a KKK tag tudomást szerez valamely társa szabálysértő viselkedéséről, kötelessége azt jelezni a központ felé. De csak akkor, ha azt, bizonyítani is tudja, mert e szabály megsértése súlyos vétségnek minősül és azonnali kizárással jár.

 

4.    A Központ, csak olyan partnerének szolgáltat ki adatot a hálózatról, aki rendelkezik érvényes kódszámmal.(azonosítóval)

 

5.     A  központ, a tagjai részére csak a saját csoportjukról köteles adatokat szolgáltatni.

 

6.    A Hálózati adatok kizárólag a KKK hálózat érdekében használhatók.

 

  
  Az üzleti szabályzat megsértésének következményei:

                   

1.   A szabályzatot megsértő partner (tag) a  központtól írásban felszólítást kap a szabálytalan üzletvitel azonnali megszüntetésére. Amennyiben a partner a szabálytalanságot nem szünteti meg, az alábbiak lépnek életbe:

-   A partner tagságának időleges felfüggesztése, amíg a szabálytalanságot meg nem szünteti. 

-  A tagság megszüntetése azonnali hatállyal ( kizárás)
A  központ, a kizárást csak a szabályzat súlyos megsértése, a többi tag érdekeinek veszélyeztetése esetén alkalmazza. Súlyos vétséget elkövető tag azonnali kizárási értesítőt kap.

 

Kollektív felelősségvállalás a hálózat működésével kapcsolatban.

 

1.   A hálózat tagjai egyenként, és közösen is felelősséget vállalnak a hálózat működésével kapcsolatban. 
Kötelességük egymást figyelmeztetni, minden olyan körülményről, mely a hálózat növekedését, működését közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetheti.

 

2.   Ha nem vezet eredményre egymás figyelmeztetése, akkor a bizonyítékok felmutatásával kötelességük azt, a központ tudomására hozni, további intézkedés érdekében.

 

3.   Közös felelősségvállalás, a jutalékokkal kapcsolatban:
Nem történik tagi jutalék kifizetés azokban a hónapokban az egyébként kifizethető jutalékkal rendelkező tagjainknak, mely hónapokban a bevételek, Központot érintő része, nem éri el a 150.000.-Ft mértéket. Ennyi a hálózat működtetésére szükséges minimális, alap költség, havonta.  
A bennmaradt jutalékokat tovább göngyölítjük, és akkor fizetjük ki, ha a kifizetéshez szükséges feltételek teljesülnek. Ez a szabály csak a hálózat első két évére érvényes...

 

4.     Közös felelősségvállalás a hálózat megszűnésével kapcsolatban: 

-     A központ, önhatalmúan csak akkor szüntetheti meg a hálózatot, ha annak működtetési költsége huzamos ideig (több, mint két év) sem termelődik ki. 

  -   A hálózat automatikusan, szűnhet meg akkor, ha a létszáma a működést lehetetlenné teszi. 

 Megszűnhet továbbá a hálózat akkor, ha azt törvényi szervek, bírósági jogerős döntés alapján kezdeményezik, akár a központ, akár bármelyik KKK tag törvénysértő tette miatt.

A 4-es pontban leírtak szerinti megszűnés esetén, nem történik kifizetés.Figyelem! A Továbbiakban minden olyan funkció leírása, ami az alap KKK jövedelemtermelését emeli, és külön kell rá regisztrálni, vagy az Alapregisztrációval választható pozíció, ennek a szabályzatnak a szerves részét képezi, melyet a tag a regisztráció elküldésével elfogad..

A fenti működési szabályzat a PRI ÁSZF, és GDPR szabályzattal együtt érvényes.


Balatonfüred 2013. április  20. módosítva: 2018-08-01

  
 
 

Elérhetőségeink: skype: bjutka11 (csak skypepartner felvétel után),
email: partnerreklamiroda@gmail.com