KERES-KÍNÁL KÖZÖSSÉG
EMAIL-MARKETING SZOLGÁLTATÁSRA
ÉPÜLŐ TÖBBSZINTŰ PARTNERPROGRAM.
CSATLAKOZZ TE IS, ÉS ÉLVEZD A HASZNÁT!
ÉPÍTSÜK FEL KÖZÖSEN A VILÁG LEGNAGYOBB JÖVEDELEMTERMELŐ KÖZÖSSÉGÉT, mely
egyben az AFP ötödik vonala

 
 
 
 
 

      

   

   

 

 

A KERES-KÍNÁL KÖZÖSSÉG (Röviden: KKK) Működési szabályzata.

Az KKK, működését tekintve, e-mail útján közvetített, reklám Kampány szolgáltatásra szerveződő , különálló hálózati közösség....

Érvényes: 2013. április 20-tól.


A Működési szabályzat a Balogh Zoltán tulajdonát képező
PARTNER Reklámiroda teljes szolgáltatási termékeire épülő hálózatok kiszolgálására és a KKK hálózat hirdetési szolgáltatására érvényes.

A KKK hálózat tulajdonosa Balogh Zoltán egyéni vállalkozásának reklám tevékenységet folytató ágazata. Melynek a neve: PARTNER Reklám iroda.

Vállalkozói engedély száma: ES-292838  Adó száma: 64442499-1-39 , Nyilvántartási száma: 9316590,    
Székhelye: 8230 Balatonfüred Vajda János u. 7.
Bankszámla száma:
Balogh Zoltán : 
11600006-00000000-31861681


A Központ bankszámla száma :
OTP: Balogh Sándorné : 11773487-01052055

 
PayPal-Standard-Logo
Paypal számla: sitemlmkozpont@gmail.com
Számla tulajdonos: Balogh Zoltán

Az KKK Hálózat működését  Balogh Sándorné, a ( Partner Reklámiroda  ügyvezetője) végzi, megbízva, annak minden kötelezettségével és jogának gyakorlásával.

A Regisztráló megrendelheti a szolgáltatást ajánlói hálózat nélkül is. Ebben az esetben a reklámkampány egy éves időszakra szól..... Kampányonként 2.540.-Ft árban.

A KKK-ban Regisztrált hálózati Taggá válik az a cég, vagy cselekvőképes nagykorú személy, aki megrendeli, és részletekben, vagy ha az anyagi helyzete engedi, egy összegben befizeti a KKK szolgáltatásának díját, mely egyben a hálózati jutalék jogosultságot is biztosítja a számára.

A KKK szolgáltatás díja 10.160.-Ft, mely egy éves időtartamra szól, és 10 reklámkampány lehetőségére ad fedezetet. FIGYELEM! 2014-07-01-től a KKK díja nem kötődik éves időtartamhoz.  Ez a változás visszamenőleg is érvényes.....

A megrendelő KKK hálózati tag, lehetőséget kap arra is, hogy a szolgáltatásból egy kampányt igényeljen, 1.270.-Ft befizetésével. 
És lehetőséget kap arra, hogy az alap szinten (KKKR) kitermelje azt az összeget, ami a jövedelemtermelő szint indításához szükséges..... Erre egy év határidőt kap....
Ha ez nem sikerül, egy év leteltekor választhat az alábbiakból:
1.-  Az egy év alatt termelődött esetleges jutalékát figyelembevéve befizeti a felső szinthez szükséges díj különbözetet......
2.- Tudomásul veszi, a rendszerből történő törlését.....

A KKK tag INGYEN részesül a WEBIRODA, és a hálózat szervezését kiszolgáló szoftwer használatában.

A KKK üzemeltetője, tekintettel a szolgáltatás egyediségére
és különlegességére, óriási, akár több milliós létszámú közösség létrehozására tesz kísérletet...

Ezért mindazoknak, akik részt vesznek a közösség szervezésében, az alábbi jövedelemtermelő mechanizmusok biztosítják a jövedelmeket:
A Központ, a Keres-Kínál szolgáltatási díjból 1200 Ft-ot Duplán
oszt vissza a hálózattal rendelkezők részére, az alábbi kétszeres elosztásban:
1.- Mivel a vásárlói csoportok 10 szélességben és 5 mélységben épülnek, az első, alap elosztást  7 mélységben, szintenként 100 Ft-jával (600Ft) osztódik el, az alábbiak szerint: 1-5 szinten(100Ft), a 6-dik és 7-dik szinten pedig 50-50 FT.-

2.- Amint itt kitermelődik 10.160.- Ft , a KKKR tagi POZÍCIÓ MEGSZŰNIK, és a KKKR tag tovább lép a felső szintre,  és elindul a hálózat jövedelemtermelő rendszere a számára... 
Ha pedig a teljes díj befizetésével regisztrál, akkor az itt termelődő 10.160.-Ft kifizethetővé válik a számára.

Kérlek, tekintsd meg az alábbi táblázatot, mely bemutatja, hogy milyen óriási jövedelmed termelődik ebben a hálózatban, miután a 10.160.-Ft-os pozíció elindul :


Szintek

tagok száma 

szintenkénti Jutalék/fő

szintenkénti összes jutalék

I.

10

600.-Ft

   6.000.-

II

100

600.-Ft 

   60.000.-

III

1000

600.-Ft

600.000.-

IV

10000

600.-Ft

6.000.000.-

V

100000

600.-Ft

60.000.000.-

 Összesen

111.110

600.-Ft

66.666.000.-

 
Ha tíz tagot csatol saját ajánlással:
10X4000
40.000.-

 A táblázat azt mutatja, hogy a befizetett teljes díjból 7000.-Ft képezi a hálózati jutalék alapját.

Ebből 3000.-Ft elosztása 5 mélységben történik, egységesen
600.-Ft
-jával.

Ezt az összeget a KKK tagunk, minden hozzá csatolt új csatlakozó után megkapja, függetlenül attól, hogy ajánlotta-e az új csatlakozót, vagy nem.
Változás
2013 dec 15-től visszamenőleges hatállyal:
a 600.-Ft jutalék, bár jóváírásra kerül, de
a kifizetése akkortól történhet, ha a tag minimum 5 közvetlen, saját csatlakozóval rendelkezik, és a kifizethető összeg eléri a minimum kifizethető jutalék összegét.

Ha a csatlakozó az Ő ajánlására csatlakozik, akkor az ajánló további 4000.-Ft ajánlói bónusz jutalékot kap, minden általa csatolt új tag után.
Így jutalmazzuk azt, aki aktívan részt vesz a terjesztői  munkánkban.
Ez az összeg, tehát 4000.-Ft szerzési jutalékká (affiliate)minősül, és azonnal kifizetésre kerül, ha az ajánló Tagunknál már jóváírásra került a teljes díj.

Megjegyzés:
A KKK jutalék (fenti táblázat)elosztás, értelemszerűen csak a teljes díj befizetéskor, vagy a KKKR program által keletkezett összeg jóváírása után indul.

Az első hálózati jutalékot, a minimál kifizetési összeg 15.000.-Ft meglétét követően, kizárólag utalással fizetjük ki.

Követve a SITE-MLM körforgásos rendszerét, a KKK-ban is alkalmazzuk azzal a különbséggel, hogy a visszacsatlakozási lehetőséget választhatóvá tesszük.....Nem történik automatikusan...
 
A visszacsatlakozó új azonosítóval, új besorolást kap, a KKK hálózat aktuális üres pozíciójába...
Az új azonosítóhoz tartozó csoportnál már nem kell újra ajánlásos tevékenységet folytatni, mert a visszacsatlakozók sorban haladva csatlakoznak az Ő pozíciójához is.....

Az első visszacsatlakozási lehetőség akkor nyílik, amikor a KKK tag jutaléka meghaladja a 600.000.-Ft-ot (kiépül a csoportjának harmadik szintje.....

A második visszacsatlakozási lehetőség akkor nyílik, ha a KKK jutalék meghaladja a 6.000.000.-Ft-ot (kiépül a csoportjának a negyedik szintje...

A harmadik visszacsatlakozási lehetőség pedig a teljes csoport kiépülését követően történhet.....Ekkor az első csoport jutaléktermelése megszűnik..

A KKK tagnak a visszacsatlakozáskor is lehetősége van új tagok meghívására, de mindaddig, míg az előző csoportja ki nem épül, minden új csatlakozó mindenkor az éppen aktuálisan épülő csoportjához kerül besorolásra.

FIGYELEM! Mindazok számára akik mind a három visszacsatlakozásban részt vesznek, az első csoportjuk jutaléktermelődését követően lehetőséget adunk egy sokkal magasabb jövedelemtermelő rendszerhez történő csatlakozásra...
Erről akkor írunk bővebben, amikor aktuálissá válik......


2.- A KKKR díjának másik 600 Ft-jával a KKK tag besorolódik a Segélyprogramunkba is, a SEK módozatra....
És ezzel a KKK hálózat mellett, egy másik hálózat, a SITE-MLM is elkezd épülni a számára, annak minden programjával...
A SEK-ről itt olvashatsz>>>

 

Kötelezettségek:
A Tag megrendelésével kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és megértette a működési szabályzatban foglaltakat.
Továbbá tudomásul veszi, hogy e-mail forgalma jelentősen megnövekedhet. a Tagság üzleti ajánlatai miatt, amiket a KKK Központ (Röviden: Központ) továbbít a részére.

A tag tudomásul veszi, hogy a KKK hálózat üzemeltetője a szabályzatot bármikor megváltoztathatja, módosíthatja
a tagok előzetes értesítése nélkül.

A KKK Tag saját maga felel az általa reklámozott üzleti lehetőség és más hirdetések tartalmáért, valódiságáért.

Etikátlan viselkedés, az KKK és a Központ jó hírének csorbítása, vagy törvénybe ütköző cselekedetek miatt a Központ jogosult a Vétkes Tag részére a szolgáltatást beszüntetni, és a regisztrációját további kifizetések nélkül, törölni.

Ezzel elvész minden, a KKK Hálózat-hoz, és a teljes jövedelemtermelő rendszerhez kapcsolódó joga.
A tag hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott adatait a rendszer üzemeltetője munkája során nyilvántartsa, kezelje, használja, továbbá a jelszóval védett csoportlistán feltüntesse.

A KKK tag bármikor, minden indoklás nélkül kérheti a tagságának törlését.
Törlési kérelmét a sitemlmkozpont@gmail.com email címre kell elküldenie.
Törlési kérésének tartalmaznia kell a nevét, és azt az e-mail címet, amit a megrendelőjében megadott, és a Központtól kapot KKK azonosítóját.
Amennyiben a törlési kérelem a regisztrációt követő 30 napon belül történik akkor a befizetett díj visszafizetésre kerül, ha az 1270.-Ft összeget meghaladja.....
A központ a visszafizetést, a felmondás napjától számított 30 napon belül köteles teljesíteni.
Ha a tag az első hónapban igénybevette a szolgáltatást, akkor a visszafizetendő összegből annak a díja levonandó...
A regisztrációt követő 30 nap utáni törlési kérelem esetén nem történik kifizetés.....


  A  központ és a partnerei felelőssége.

 

1. Balogh Sándorné, mint a KKK Hálózat üzemeltetője, garanciát vállal arra, hogy mindenkor az üzleti szabályzatnak megfelelően jár el.

2.   Balogh Sándorné a hálózat  üzletvitelét mindenkor úgy alakítja, hogy az összhangban legyen az KKK Hálózat tagjainak, üzleti érdekeivel.

 

3.   A KKK hálózat tagjainak kötelessége az üzleti szabályzat betartásával tevékenykedni, a központ érdekeit és jó hírnevét védeni. Ha a KKK tag tudomást szerez valamely társa szabálysértő viselkedéséről, kötelessége azt jelezni a központ felé. De csak akkor, ha azt, bizonyítani is tudja, mert e szabály megsértése súlyos vétségnek minősül és azonnali kizárással jár.

4.    A Központ, csak olyan partnerének szolgáltat ki adatot a hálózatról, aki rendelkezik érvényes kódszámmal.(azonosítóval)

5.     A  központ, a tagjai részére csak a saját csoportjukról köteles adatokat szolgáltatni.

6.    A Hálózati adatok kizárólag a KKK hálózat érdekében használhatók.

  
  Az üzleti szabályzat megsértésének következményei:

                  

1.   A szabályzatot megsértő partner (tag) a  központ-tól írásban felszólítást kap a szabálytalan üzletvitel azonnali megszüntetésére. Amennyiben a partner a szabálytalanságot nem szünteti meg, az alábbiak lépnek életbe:

-   A partner tagságának időleges felfüggesztése, amíg a szabálytalanságot meg nem szünteti. 

-  A tagság megszüntetése azonnali hatállyal ( kizárás)
A  központ, a kizárást csak a szabályzat súlyos megsértése, a többi tag érdekeinek veszélyeztetése esetén alkalmazza. Súlyos vétséget elkövető tag azonnali kizárási értesítőt kap.


 

Kollektív felelősségvállalás a hálózat működésével kapcsolatban.

 

 

1.   A hálózat tagjai egyenként, és közösen is felelősséget vállalnak a hálózat működésével kapcsolatban. 
Kötelességük egymást figyelmeztetni, minden olyan körülményről, mely a hálózat növekedését, működését közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetheti.

 

2.   Ha nem vezet eredményre egymás figyelmeztetése, akkor a bizonyítékok felmutatásával kötelességük azt, a központ tudomására hozni, további intézkedés érdekében.

3.   Közös felelősségvállalás, a jutalékokkal kapcsolatban:
Nem történik tagi jutalék kifizetés azokban a hónapokban az egyébként kifizethető jutalékkal rendelkező tagjainknak, mely hónapokban a bevételek, Központot érintő része, nem éri el a 150.000.-Ft mértéket. Ennyi a hálózat működtetésére szükséges minimális, alap költség, havonta.  
A bennmaradt jutalékokat tovább göngyölítjük, és akkor fizetjük ki, ha a kifizetéshez szükséges feltételek teljesülnek. Ez a szabály csak a hálózat első két évére érvényes...


4.     Közös felelősségvállalás a hálózat megszűnésével kapcsolatban:

-     A központ, önhatalmúan csak akkor szüntetheti meg a hálózatot, ha annak működtetési költsége huzamos ideig (több, mint két év) sem termelődik ki.

  -   A hálózat automatikusan, szűnhet meg akkor, ha a létszáma a működést lehetetlenné teszi.

 Megszűnhet továbbá a hálózat akkor, ha azt törvényi szervek, bírósági jogerős döntés alapján kezdeményezik, akár a központ, akár bármelyik KKK tag törvénysértő tette miatt.

A 4-es pontban leírtak szerinti megszűnés esetén, nem történik kifizetés.


.ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

.A jelen adatvédelmi nyilatkozat az üzemeltető (Partner Központ) által üzemeltetett, http://kkk.site-mlm.com/ és a működéséhez szükséges egyéb oldalak és számítástechnikai eszközökön történő szolgáltatások keretében végzett,  a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes és tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga a KKK Hálózat üzemeltetője, a Partner Központ.

A Partner Központ által kezelt személyes adatokat kizárólag
a Központ, és a személyzet ismerheti meg.
Fenti személyek a személyes adatok kezelése során mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.


A Tagok által, magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak marketing,- és reklámcélokra is.
A személyre szabott szolgáltatás keretében a  Partner Központ, reklámokat juttathat el a tagok részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. (email útján)
A Központ, a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit


A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, és használatához szükségesek

A kötelezően megadandó adatok a Regisztráló
azonosításához, valamint a biztonságos kapcsolattartáshoz szükséges.
  • név,
  • e-mail cím
 
  • ajánló kódja (az a regisztrált tag, akitől az információt kapta, vagy ha nincs ajánlója akkor egy nagy X)
A  Központ, a birtokába került személyes adatokat csak az érdekelt felhasználó előzetes hozzájárulásával közölheti harmadik személlyel, kivéve a bíróságok, más hatóságok, jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatást.

A szolgáltatás szabályai szerint a tagok, csak a kínálatban megadott, a hirdető tag által, a hirdetésben, honlapokon megadott adatokat  látják.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az üzemeltető a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére, esetleges későbbi bekérésére.

A Központ, a Tag által, a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősséget kizár.

A  Megrendelő, elvesztheti tagságát, ha saját adatai helyett más adatait adta meg, ha valótlan adatokat adott meg, vagy, ha jogszabályt sértett a szolgáltatással kapcsolatban.

Figyelem! A Továbbiakban minden olyan funkció leírása, ami az alap KKK jövedelemtermelését emeli, és külön kell rá regisztrálni, vagy az Alapregisztrációval választható pozíció, ennek a szabályzatnak a szerves részét képezi, melyet a tag a regisztráció elküldésével elfogad..


Balatonfüred 2013. április  20.


 

 
 
 

Elérhetőségeink: skype: bjutka11 (csak skypepartner felvétel után),
email: partnerreklamiroda@gmail.com